منوی اصلی

حریم خصوصی کاربران

تخفیف بات متعهد است کلیه اطلاعات شخصی کاربر را نزد خود محفوظ بدارد و به هیج وجه به غیر افشا ننماید
 کاربر موظف است از افشای نام کاربری و گذرواژه خود به غیر خودداری نماید
حریم خصوصی کاربران

نظر خود را بگذار

X